Trouwen in gemeenschap van goederen: Een gids voor aanstaande echtparen

Het huwelijk is een prachtige stap in het leven van twee mensen die besluiten hun leven met elkaar te delen. Naast de romantische overwegingen zijn er echter ook belangrijke juridische aspecten die niet over het hoofd gezien mogen worden. Een van deze aspecten is de keuze tussen trouwen in gemeenschap van goederen en trouwen onder huwelijkse voorwaarden. In deze blog, geschreven in opdracht van een vooraanstaand notariskantoor, zoomen we in op wat trouwen in gemeenschap van goederen precies inhoudt en wat dit betekent voor aanstaande echtgenoten.

Wat is trouwen in gemeenschap van goederen?

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat vanaf het moment van het jawoord alle bezittingen en schulden die de partners hebben of nog zullen verkrijgen, gemeenschappelijk worden. Dit omvat zowel de vermogens die de partners vóór het huwelijk hadden als de vermogens die zij tijdens het huwelijk opbouwen. Denk hierbij aan inkomen, erfenissen, giften, maar ook schulden en verplichtingen. Kort gezegd: alles wat van jou is, wordt ook van je partner, en vice versa.

De wijzigingen sinds 2018

Het is belangrijk om op te merken dat de wetgeving omtrent trouwen in gemeenschap van goederen in 2018 is gewijzigd. Voor huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 gold dat partners automatisch in algehele gemeenschap van goederen trouwden, tenzij zij anders hadden besloten door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Sinds de wetswijziging trouwen partners niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat de partners vóór het huwelijk individueel bezaten, persoonlijk eigendom blijft. Alles wat na het huwelijk wordt verworven, valt wél in de gemeenschap.

Voor- en nadelen

Het trouwen in gemeenschap van goederen heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is de eenvoud en transparantie: alles wordt gedeeld, wat kan zorgen voor een gevoel van verbondenheid en gelijkheid. Het nadeel is echter dat, in geval van een scheiding, alles wat tot de gemeenschap behoort, gedeeld moet worden. Dit kan complicaties veroorzaken, vooral als een van de partners aanzienlijke schulden heeft of als er sprake is van een erfenis of gift die men liever privé had gehouden.

Het belang van advies

Gezien de ingrijpende financiële en juridische gevolgen van de keuze tussen trouwen in gemeenschap van goederen en trouwen onder huwelijkse voorwaarden, is professioneel advies essentieel. Een notaris kan aanstaande echtgenoten voorlichten over de implicaties van beide opties en helpen bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden indien gewenst. Dit biedt niet alleen juridische zekerheid, maar ook gemoedsrust, zodat partners zich volledig kunnen richten op hun toekomst samen. Neem een kijkje bij Notaris in Tilburg voor alle informatie.

Trouwen is een belangrijke stap met verstrekkende juridische gevolgen. Het is daarom cruciaal dat partners zich bewust zijn van de keuzes die zij hebben met betrekking tot het vermogensregime binnen hun huwelijk. Trouwen in gemeenschap van goederen biedt een model van volledige deling en verbondenheid, maar brengt ook gezamenlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Voor advies op maat en begeleiding bij het maken van deze belangrijke keuze staan onze notarissen voor u klaar.